Müügitingimused

 

Kasutustingimused

 

Viimati muudetud: 04.03.2021

1.     Kasutustingimuste kehtivus

1.1.    Käesolevad kasutustingimused reguleerivad veebisaidil https://www.invatooted.ee/ (edaspidi „E-pood“) Elu Ratastel OÜ (edaspidi nimetatud „Müüja“, registrikood 12986489, aadress Riia tn 130b/3, 50411 Tartu Eesti) poolt toodete (edaspidi „Tooted“ või eraldi „Toode“) müümist ja kliendi (edaspidi „Klient“) poolt ostmist ning selle käigus nende vahel tekkivaid õigussuhteid.

1.2.    Palun tutvuge kasutustingimustega enne E-poe kasutamist. E-poe kasutustingimustega nõustumisel kinnitate, et saate aru ja aktsepteerite käesolevaid kasutustingimusi. Kui te ei nõustu neis kasutustingimustes sätestatuga, siis ei ole teil õigust e-poodi kasutada.

2.     Toodete hinnad

2.1.    Toodete hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20%.

2.2.    Toodete hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus Kliendi poolt valitud tarneviisile vastav kohaletoimetamise tasu. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis.

3.     Kasutajakonto loomine

3.1.    Kliendil on võimalus teha endale E-poes kasutajakonto. Kasutajakonto loomiseks on vaja Kliendil valida endale kasutajanimi ja parool, samuti sisestada enda e-posti aadress.

3.2.    Kasutajakonto võimaldab Kliendil talletada ja vaadata enda ostuajalugu.

3.3.    Kliendil on võimalik oste sooritada ka kasutajakontot tegemata või sisse logimata.

4.     Tellimine

4.1.    Klient valib toote ja lisab toote ostukorvi, klikkides nupul „Lisa korvi“.

4.2.    Ostukorvis on võimalik koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada kuni toote eest tasumiseni.

4.3.    Tellimuse vormistamiseks tuleb ostukorvis klikkida „Mine maksma“. Makseid vahendab Maksekeskus AS.

4.4.    Seejärel saab klient sisestada ning vaadata üle tellimuse jaoks vajalikud andmed. Kliendil palutakse kinnitada, et ta on tutvunud ja nõustub E-poe kasutustingimustega ning privaatsuspoliitikaga. Klient saab valida, kas ta tasub Toote eest pangaülekandega või tasub Toote eest kohaletoimetamisel sularahas. Seejärel tuleb klikkida „Esita tellimus“ ning Klient viiakse leheküljele, kus ta saab vastavalt tema poolt valitud makseteenuse pakkujale soetatud Toodete eest tasuda.

4.5.    Klient saab Toodete eest tasuda ainult Eesti Vabariigi ametlikus valuutas – eurodes.

4.6.    Makse sooritamisel töödeldakse kliendi isikuandmeid. Isikuandmete vastutav töötleja on Elu Ratastel OÜ. Elu Ratastel OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

4.7.    Klient kohustub tasuma Toodete kohaletoimetamisega kaasnevad kulud.

4.8.    Toodete kättetoimetamisel lisatakse saadetisele arve.

4.9.    Müüja saadab Kliendi e-posti aadressile kinnituse Kliendi poolt esitatud tellimuse kohta.

4.10.                    Juhul, kui Klient sooritab ostu, kasutades riigi poolt ettenähtud toetust, on Müüjal õigus esitada Kliendile arve, mille puhul arvestatakse muuhulgas Kliendi isikliku abivahendi kaardi andmeid.

4.11.    Juhul, kui Kliendi poolt tellitud Toodet ei ole hetkel saada, tühistab Müüja Kliendi poolt esitatud tellimuse. Tellimust võib tühistada nii osaliselt kui ka täielikult, olenevalt sellest, kas puuduvad kõik Kliendi poolt tellitud Tooted või mõned neist. Tühistatud tellimusest informeeritakse koheselt Klienti. Osalise tühistamise võimalikkuse korral küsib Müüja Kliendilt, kas Klient soovib saadaval olevaid Tooteid tellida või soovib ta ka need tühistada.

4.12.                        Juhul, kui Klient ei teosta makset 5 tööpäeva jooksul, tühistab Müüja tellimuse. Kliendil on võimalik teha uus tellimus.

4.13.                        Müüja tarnib e-post ostetud Tooteid Eesti Vabariigi piires.

4.14.                        Toodete kättesaamiseks on Kliendil võimalik valida järgmiste variantide seast:

4.14.1.   Klient tuleb Tootele ise järgi;

4.14.2.   Elu Ratastel OÜ transpordib Toote Kliendini;

4.14.3.   Toode saadetakse Kliendile vastavalt kokkuleppele.

4.15.                        Müüja paneb Tooted Kliendi poole teele hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast makse sooritamist Kliendi poolt. Orienteeruv tarneaeg on kuni 14 tööpäeva, v.a. kui Toote kirjelduse juures on märgitud teisiti.

4.15.1.   Juhime tähelepanu sellele, et teatud Toodete puhul on tarnaeg pikem – näiteks kaldteede puhul on tehasest tellimise aeg 10 tööpäeva.

5.     Kliendi õigused ja kohustused

5.1.    Kliendil on õigus:

5.1.1.  esitada Müüjale küsimusi, ideid ja ettepanekuid E-poe kasutajasõbralikumaks muutmiseks.

5.1.2.  esitada E-poes Toodete kohta arvustusi.

5.2.    Klient on kohustatud:

5.2.1.  Järgima E-poe kasutamisel käesolevaid kasutustingimusi;

5.2.2.  esitama Müüjale tõeseid isikuandmeid;

5.2.3.   mitte kasutama E-poodi ebaseaduslikuks või headele kommetele mittevastavaks tegevuseks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks);

6.     Müüja õigused ja kohustused

6.1.    Müüjal on õigus:

6.1.1.  katkestada Toodete ostmine ja/või eemaldada/blokeerida Klient E-poest, kui Müüja kahtlustab, et teenuse kasutamisel toimitakse ebaseaduslikult või kasutustingimuste vastaselt;

6.1.2.  võtta toode sellest eraldi ette teatamata ükskõik millal E-poest maha või E-poe toimimine peatada;

6.1.3.  omal valikul, kas piirata või tühistada, põhjusi esitamata, Kliendil E-poe kasutamisõigus, sh muuta ja eemaldada E-poes Kliendi poolt avaldatud informatsiooni või sulgeda Kliendi kasutajakonto ja mitte võimaldada Kliendil uuesti registreeruda, juhul, kui:

6.1.3.1.             Klient on rikkunud Kasutustingimusi või nendest tulenevaid kohustusi;

6.1.3.2.             Klient on esitanud Kodulehel kasutajaks registreerumisel või Kodulehe kasutamisel informatsiooni, mis on ebaõige, eksitav ja/või ebatäpne;

6.1.3.3.             Klient käitub muud moodi vastuolus heade kommete või kehtivate õigusaktidega.

7.     Vastutus

7.1.    Müüja ei kompenseeri Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena tekkinud kahju.

7.2.    Müüja ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tekib Kliendile tulenevalt asjaolust, et Müüja on kasutanud õigust Kliendiga sõlmitud müügilepingust taganeda.

7.3.    Müüja ei vastuta ühelgi juhul Kliendi poolt saamata jäänud tulu eest.

7.4.    Müüja ei taga, et E-poodi on võimalik kasutada kõigi veebisirvijatega ja seadmetega. Müüja ei taga, et E-poe keskkond on igal ajal veebis kättesaadav.

7.5.    Müüja ei vastuta kolmandate isikute poolt E-poes avaldatud kommentaaride ja muu E-poes avaldatud informatsiooni eest.

7.6.    Müüja ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või kaardimaksega seoses tekib probleeme, on Klient kohustatud teatama neist viivitamatult Müüjat.

7.7.    Käesolevas punktis 7 nimetatud vastutuse piiramise ja välistamise kokkulepped ei kehti olukorras, kus vastavalt kohalduvale õigusele ei ole selline vastutuse piiramine või välistamine lubatud.

8.     Taganemisõigus, Toodete tagastamine

8.1.    Tarbijast Kliendil on õigus põhjust avaldamata tehingust 14 kalendripäeva jooksul taganeda, esitades Müüjale kirjaliku (postiga või digiallkirjaga) või kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kirja teel) teate.

8.1.1.  „Tarbijaks“ käesolevate Kasutustingimuste tähenduses loetakse isikut, kes sooritab E-poest ostu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevusega.

8.2.    Müüja kinnitab taganemisavalduse kättesaamist, saates Kliendile vastava teate.

8.3.    Klient on kohustatud tagastama Toote 14 kalendripäeva jooksul, arvates taganemisavalduse esitamisest. Taganemistähtaega arvestatakse päevast, mil Klient või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud toote enda valdusesse. Juhul, kui tellimus koosneb rohkem kui ühest Tootest, arvestatakse taganemistähtaega viimase Toote Kliendini saabumise päevast.

8.4.    Tehingust taganemisel tagastab Müüja Kliendile tema poolt tasutud summad, sh Toote Kliendile toimetamise tasu, kandes tagastatava summa Kliendi pangakontole hiljemalt 14 tööpäeva jooksul peale Toote jõudmist Müüjani või Kliendi poolt esitatud tõendi saamist Toote tagasisaatmise kohta. Müüjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on Toote tagastanud. Taganemisõiguse kasutamisel kannab Klient kõik Toote tagastamisega seotud otsesed kulud.

8.5.    Juhul, kui Klient soovib Toote vahetamist, parandamist või asendamist, peab Klient täitma Toote ja arvega kaasas oleva tagastuslehe. Toote vahetamise või asendamise korral kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui tagastatav Toode ei vasta tellitule.

8.6.    Toote tagastamise ja vahetamise eelduseks on täiesti kasutamata toode, millel on alles kõik saadetisega kaasasolnud dokumendid, sealhulgas Kliendile väljastatud arve.

9.     Pretensiooni esitamine

9.1.    Tarbijast Kliendi puhul vastutab Ettevõtja Toote nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest 2 aasta jooksul alates toodete Kliendi poolt vastuvõtmisest. Juriidilisest isikust Kliendi puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.

9.2.    Toote nõuetele mittevastavuse või toote puuduste avastamisel kohustub Klient sellest koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul mittevastavusest teada saamisest, teavitama Müüjat, saates vastava info e-posti aadressile pood@invatooted.ee või kirjalikult aadressil Riia tn 130b/3, 50411 Tartu.

9.3.    Lepingule mittevastava või defektse toote korral on Kliendil õigus nõuda Müüjailt kohustuse täitmist, taganeda lepingust või öelda leping üles ning nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

9.4.    Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda esmalt toote tasuta parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või tagastada toode Müüja  kulul.

9.5.    Kliendil on õigus nõuda toote ostuhinna alandamist või lepingust taganeda ning toote eest tasutud summade tagasinõudmist, kui:

9.5.1. Müüjail ei ole võimalik toodet parandada või asendada või

9.5.2. toote parandamine või asendamine ebaõnnestub või

9.5.3. Müüja ei ole toote puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või

9.5.4. Kliendile tekitatakse põhjendamatuid ebamugavusi.

9.6.    Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral hüvitatakse Kliendile toote eest tasutud summa koos transpordimaksumusega Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul. Müüjail on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on tema käes oleva toote tagastanud või esitanud tõendi toote tagastamiseks üleandmise kohta postiasutusele.

9.7.    Müüja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui:

9.7.1. Toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Kliendi süül;

9.7.2. Puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel;

9.7.3.  Toote on väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu;

9.7.4.  Puudub ostu sooritamist tõendav dokument.

9.7.5.  Juhul, kui Kliendi ja Müüja vahel on tekkinud erimeelsused toote puuduste osas, on Kliendil õigus pöörduda pretensiooniga Müüja poole, märkides kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) esitatud kaebuses ära oma nime ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäeva, tootel esineva puuduse ning omapoolse soovitava lahenduse. Müüja vastab Kliendi kaebusele kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kirja teel) 15 päeva jooksul.

9.7.6.  Juhul, kui Klient ja Müüja ei saavuta vaidluse osas kokkulepet, on Kliendil õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks Eestis tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole ning üle-Euroopaliselt Euroopa Liidu veebipõhisevaidluste lahendamise Online Dispute Resolution keskkonda aadressil http://ec.europa.eu/odr. Tarbijavaidluste komisjonis on kaebuse läbivaatamine pooltele tasuta. Vaidluste lahendamisel Eestis tarbijakaitseameti juures lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest.

9.8.     Komisjoni otsusega mittenõustumisel lahendatakse vaidlus Tartu maakohtus.

10.  Isikuandmete töötlemine

10.1.    Elu Ratastel OÜ töötleb Kliendi isikuandmeid vastavalt ettevõtte privaatsuspoliitikas kirjeldatule.

10.2.    Privaatsuspoliitika on kättesaadav siin: https://pood.invatooted.ee/andmekaitsetingimused/

11.  Muu

11.1.                        Klient kinnitab, et E-poes esinevaid trükivigu, ebatäpsusi või muid vigu ei saa ühelgi juhul tõlgendada Müüja kahjuks. E-poes kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega.

11.2.                        Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

11.3.                        Juhul, kui mõni Kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Kasutustingimuste sätete kehtivust.

11.4.                        Müüja võib aeg-ajalt käesolevaid kasutustingimusi uuendada. E-poes on alati üleval Kasutustingimuste kõige uuem hetkel kehtiv versioon.