GMT BEAUTY NON ALCOHOLIC DISINFECTANT

20.75

Alkoholivaba desinfitseerimisvahend kätele ja pindadele. Mittemääriv ning lõhnatu. Antimikroobne aine tootes, on väljatöötatud kastutamiseks haiglates, loomakasvatuses, toidu- ja joogisektoris ning isikliku hügieeni valdkonnas. Selle kahene biotsiidne ja puhastav toime tagavad tõhusa tulemuse bakterite, vetikate, seente ja ümbrisega viiruste vastu. Mõeldud orgaanilise saaste eemaldamiseks.

Kasutamine:

Kätele – kanda toodet 1-2 korda kätele ja randmetele. Hõõruge ainega üle kõigepealt sõrmeotsad, seejärel käed ja peopesad, kuni on kuivad. Pindadele – kanda või pihustada ühtlaselt pindadele ning lasta kuivada. Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Hoiatus:
Allaneelamisel kahjulik.
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga.
Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime
Sisu / mahuti kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele.

ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
SISSEHINGAMISE KORRAL: Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.
SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole.

Mürgistusteabekeskuse telefoni lühinumber: 16662

 

Availability: 1 laos

Tootekood: 5905607 Kategooria:

Alkoholivaba käte desinfitseerimisvahend 5000ml.

Koostis:

Koostis: Vesi, glütseriin, alküül (C12-16) dimetüülbensüülammooniumkloriid (CAS Nr.: 68424-85-1): 0.4 g / 100 g (0.4%)

Registreerimistunnistuse nr: 1976/20